Quốc hội tiến hành đợt họp tập trung Kỳ họp thứ 10

Thứ Hai, 02-11-2020, 10:01
Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 2-11.

Sáng 2-11, Quốc hội tiếp tục tiến hành đợt họp thứ 2 của Kỳ họp thứ 10 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.

Phát biểu chào mừng các vị đại biểu Quốc hội về dự họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến nay Kỳ họp thứ 10 đã đi được một phần ba chặng đường, hoàn thành tốt chương trình nghị sự của đợt 1 với sáu ngày làm việc, rút ngắn được một ngày so với dự kiến ban đầu. Việc họp trực tuyến được tổ chức thực hiện chu đáo, các nội dung đã diễn ra thông suốt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và có hiệu quả.

Tại đợt 2 của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, đó là Quốc hội sẽ thông qua các Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, Nghị quyết kỳ họp... trong đó những chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giúp nền kinh tế vượt qua các khó khăn do thiên tai, đại dịch gây ra. Quốc hội sẽ xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự (bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc, miễn nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ và phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Quốc hội tiến hành đợt họp tập trung Kỳ họp thứ 10 -0
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu mở đầu đợt họp tập trung. 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiếp nối những kết quả tích cực trong đợt họp thứ nhất, tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân để kỳ họp thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp.

Cũng trong buổi sáng ngày 2-11, tại phiên mở đầu đợt họp tập trung, Quốc hội đã tiến hành tưởng niệm đồng bào tử nạn, cán bộ, chiến sĩ hi sinh do bão lũ trong những đợt thiên tai vừa qua. 

Theo chương trình làm việc, ngày 2-11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch: đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; và một số nội dung quan trọng khác.

Đáng chú ý, về công tác nhân sự, chiều 2-11, Quốc hội tiến hành họp riêng để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Dự kiến vào chiều 3-11, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
TRỊNH DŨNG