Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Thứ Ba, 30-03-2021, 16:44
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội)

Với 89,38% tổng số đại biểu tán thành, chiều 30-3, QH đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch QH khóa XIV và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ QH báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, QH đã tiến hành bỏ phiếu kín, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch QH khóa XIV và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong phiên làm việc, QH đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 429 đại biểu tán thành, chiếm 89,38% tổng số đại biểu QH.

Theo Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp tục điều hành các phiên làm việc của QH cho đến khi QH bầu được Chủ tịch QH mới.

Tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được QH tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch QH. Tại kỳ họp thứ 9, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được QH bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân không tái cử Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của QH cũng như ý kiến thảo luận của các đại biểu QH, trong thành công chung của QH thời gian qua, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã thể hiện rõ nét, ấn tượng vai trò chủ trì, điều hành, góp phần quan trọng đổi mới nội dung, tăng cường mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của QH.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV
LINH PHAN