Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và một số nhân sự chủ chốt của Quốc hội

Thứ Tư, 07-04-2021, 09:55
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa các đồng chí vừa được Quốc hội bầu. Ảnh: TRẦN HẢI

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua các Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội.

Sáng 7-4, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội; Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và một số nhân sự chủ chốt của Quốc hội -0
 

Theo đó, Quốc hội bầu các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử, Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội được thông qua với 463/463 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,46% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và một số nhân sự chủ chốt của Quốc hội -0
Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điện tử.

Nghị quyết bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV được thông qua với 465/465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng tỷ lệ 96,88% đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước được thông qua với 462/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng tỷ lệ 96,25% đại biểu Quốc hội.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; và tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang đã trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trước đó, chiều 6-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu các đồng chí: Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đắc Vinh, Vũ Hải Hà, Lê Quang Huy giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV.

NHÓM PHÓNG VIÊN