Quê hương “Tiếng trống năm 30” tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28

Thứ Tư, 03-06-2020, 14:23
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao tặng huyện Tiền Hải bức tranh “Bác Hồ về thăm xã Nam Cường, huyện Tiền Hải năm 1960”.

NDĐT- Sáng 3-6, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiền Hải là huyện giàu truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng, được cả nước biết đến với cuộc biểu tình ngày 14-10-1930 của nông dân Tiền Hải chống lại sự áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt, là dấu son trong trang sử vàng truyền thống cách mạng.

Trải qua 27 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Tiền Hải không ngừng lớn mạnh, từ những hạt nhân cách mạng đầu tiên đến nay Đảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở đảng với 10.439 đảng viên. Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể đổi mới hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,77%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,4 triệu đồng (vượt 1,8 triệu đồng so mục tiêu Đại hội). Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 1.892 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so năm 2015.

Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đang được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện là tiềm năng to lớn thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực lớn đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội địa phương ổn định và vững chắc hơn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân huyện Tiền Hải trong thời gian qua. Thành quả đạt được như hiện nay là rất to lớn, xứng đáng với truyền thống hào hùng của mảnh đất mới trên vùng biển Đông. Với tấm lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã về thăm mảnh đất Nam Cường (huyện Tiền Hải) năm 1960, đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn địa phương thực hiện thật tốt lời dạy của Người, làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Xây dựng quê hương Tiền Hải xứng đáng là quê hương anh hùng, xứng đáng là quê hương “Tiếng trống năm 30”.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng trao tặng huyện Tiền Hải bức tranh khổ lớn “Bác Hồ về thăm xã Nam Cường năm 1960”.

Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ 28 diễn ra trong ba ngày, đây là kỳ Đại hội được Tỉnh ủy Thái Bình chọn tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Bí thư ngay tại Đại hội.

MAI TÚ