Quảng Trị cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, đạt nhiều thành tựu quan trọng

Thứ Tư, 10-04-2019, 14:48
Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

NDĐT - Sáng 10-4, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn, đã khảo sát và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với đoàn công tác kết quả mười năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; và hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được Quảng Trị tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng ở Quảng Trị ngày càng được nâng cao, có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc có nhiều đổi mới, chủ động, quyết liệt sâu sát cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của trung ương, nhất là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quảng Trị làm rất quyết liệt, trách nhiệm cao về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng. Những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là động lực hết sức quan trọng để Quảng Trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI đề ra.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Quảng Trị đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, biến cái không thể thành cái có thể và tạo đột phá vươn lên về kinh tế, xã hội, nhất là phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo. Cơ cấu kinh tế Quảng Trị phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp toàn diện. Cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội, an sinh có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, có gần 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường. Những kết quả Quảng Trị đạt được trong hơn ba năm qua đã góp phần quan trọng vào việc ổn định, phát triển đất nước; khẳng định Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Quảng Trị đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Quảng Trị trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Quảng Trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Quảng Trị để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

LÂM QUANG HUY