Quảng Ninh thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ Hai, 04-01-2021, 14:49
Trao các quyết định bổ nhiệm.

Ngày 4-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 306/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18-9-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh cùng các nghị định của Chính phủ, ngày 9-12-2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 306/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn ĐQBH, HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố Nghị quyết số 306/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nội vụ công bố các quyết định về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Cụ thể, tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: Nguyễn Huy Thắng, Vũ Sơn Hà, Vũ Tất Bằng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Quảng Ninh là một trong các địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất ba Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sau hai năm thực hiện mô hình hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, tập thể đội ngũ lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã phát huy tốt truyền thống, tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình vận hành đã có nhiều đổi mới, tổ chức công việc nhuần nhuyễn. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã phát huy được mọi chức năng, thẩm quyền, đặc biệt là việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh và cơ quan được giám sát cũng như việc phối hợp thẩm định của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và việc thẩm tra của các cơ quan thuộc HĐND tỉnh đều thực hiện có hiệu quả.

QUANG THỌ