Quan tâm môi trường văn hóa của giới trẻ

Thứ Bảy, 24-10-2020, 05:59

Trong phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XIII của Ðảng có đề cập đến việc cần cải thiện môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh.

Tôi cho rằng đây là một định hướng đúng và cần thiết, trong đó nên quan tâm đến môi trường văn hóa của giới trẻ.

Ðất nước chúng ta đang trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Bên cạnh việc được tiếp cận với nhiều nền văn hóa lớn, tiên tiến, chúng ta cũng phải đối mặt với biểu hiện văn hóa lệch lạc, thậm chí độc hại. Những biểu hiện này rất dễ tác động đến giới trẻ. Thời gian vừa qua, đã xuất hiện trong thanh niên trào lưu sống ảo, sống gấp, thậm chí có một số còn cổ vũ cho lối sống tự do cá nhân, ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng... Ðặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của in-tơ-nét cũng khiến văn hóa độc hại dễ xâm nhập vào giới trẻ nếu không có giải pháp ngăn chặn.

Ðể giới trẻ có được môi trường văn hóa lành mạnh, Ðảng phải có chủ trương, giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và xã hội. Các cấp ủy đảng cần tăng cường chỉ đạo tổ chức đoàn, đội tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của giới trẻ về văn hóa. Tổ chức nhiều hoạt động thu hút giới trẻ tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa có ý nghĩa. Nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục, giúp thanh, thiếu niên có kiến thức để phân biệt và tránh xa các loại văn hóa phẩm độc hại. Các cơ quan chức năng cần quản lý, giám sát hoạt động mạng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện, lối sống thiếu lành mạnh. Nghiêm khắc xử lý mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền văn hóa độc hại…

Ðây chính là các giải pháp nhằm chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đối với văn hóa phẩm ngoại lai độc hại góp phần xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh.

Vũ Tiến Hải

Sinh viên Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội