Quân khu 4 thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 14-08-2020, 03:07

Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đang trong giai đoạn thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và đại hội đại biểu đảng bộ các cấp. Ðợt thi đua có chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” diễn ra từ ngày 25-7 đến kết thúc Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðợt thi đua được các cơ quan, đơn vị toàn Quân khu hướng mạnh vào các nội dung, nhiệm vụ: Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy T.Ư và Quân khu về công tác xây dựng Ðảng; trọng tâm là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11. Ðề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, phát huy năng lực, trí tuệ để tham mưu có trách nhiệm, chất lượng vào các nội dung của Ðại hội để góp phần vào thành công đại hội đại biểu đảng bộ các cấp.

Toàn Quân khu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức về nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

LLVT toàn Quân khu duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi thời điểm nhất là dịp diễn ra đại hội đảng các cấp; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để thực hiện hiệu quả phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; kết hợp hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội…

★ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 969-CV/TU chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp các Dự thảo Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội nghị cán bộ, đảng viên, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, trí thức, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban chấp hành các đoàn thể, văn nghệ sĩ... để lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 16. Các cấp ủy huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp huyện qua các thời kỳ; tổ chức công bố dự thảo báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh trên Báo Bạc Liêu và Ðài Phát thanh, truyền hình Bạc Liêu để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân. Ðồng thời, gửi xin ý kiến đóng góp của các Ban Ðảng Trung ương, các đồng chí cán bộ của các Ban Ðảng Trung ương phụ trách địa bàn.

Ðể chuẩn bị tốt cho Ðại hội Ðảng tỉnh lần thứ 16, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tập trung tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa văn kiện Ðại hội và thông qua Ban Chấp hành Ðảng bộ trước khi trình Trung ương; chuẩn bị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới đúng theo các quy định; đồng thời, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy viên nhân dân, trưởng, phó đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đảng bộ; kịp thời xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Tăng cường tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua, thực hiện các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng đại hội.

PV