Phú Yên, Lâm Đồng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ Ba, 17-11-2020, 14:05
Bảy tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Ngày 17-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên trình bày đã ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Tại Phú Yên, tổ chức Mặt trận được thành lập vào ngày 17-7-1945 và nhiều lần thay đổi tên gọi gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức Mặt trận tại tỉnh Phú Yên đã tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân; cùng cả nước đánh thắng âm mưu chống phá của kẻ thù; thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương. Đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên trải qua 11 lần Đại hội.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do tổ chức Mặt trận các cấp phát động tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh ngày càng bền chặt. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên mong muốn thời gian tới các hoạt động của Mặt trận các cấp cần bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17; phát huy vai trò trong việc giải quyết ý kiến và quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân.

Nhân dịp này, tỉnh Phú Yên có 43 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Có bảy tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chiều 17-11, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020). 

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp khẳng định, trải qua 90 năm, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, là mái nhà chung, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, và tinh thần cho nhân dân.

GRDP bình quân đầu người tăng từ 46 triệu đồng năm 2015 lên 71 triệu đồng năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35%; có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phú Yên, Lâm Đồng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -0
 Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận tin tưởng, với bề dày truyền thống và niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam tỉnh, nhất định MTTQ và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tại địa phương sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, trung tâm đoàn kết, tập hợp quần chúng dưới lý tưởng của Đảng, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai tại Lâm Đồng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh xây dựng hơn 1.000 mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, công nhận 217 “khu dân cư tiêu biểu”, 50 “khu dân cư kiểu mẫu”; vận động nhân dân đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng chục nghìn mét đất để xây dựng các công trình công cộng; vận động hơn 170 tỷ đồng sửa chữa nhà cho hộ nghèo, quyên góp hơn 22 tỷ đồng giúp đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng Lâm Đồng giàu đẹp -0
Các tổ chức ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".

Tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hơn 3,2 tỷ đồng. Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” tặng 11 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen 10 tập thể và 12 cá nhân về thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 33 tập thể xuất sắc trong các phong trào thi đua.

TRÌNH KẾ - MAI VĂN BẢO