Những tiếng nói tâm huyết gửi về Đại hội

Phòng, chống thiên tai gắn với bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 26-01-2021, 02:55

Những ngày này, cùng với đồng bào cả nước, người dân Quảng Bình hướng về Ðại hội XIII của Ðảng với niềm tin tưởng, phấn khởi vì những thành tựu của đất nước trong năm qua. Trong đó, có nhiều điểm sáng, đặc biệt là tinh thần chủ động, quyết liệt của Ðảng, Chính phủ và nhân dân ta trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cũng như các đợt bão lũ, hạn hán, thiên tai… đã góp phần giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế đất nước, được các nước trong khu vực và thế giới đánh giá cao.

Tuy nhiên, đúng như Ðảng ta nhận định: Thời gian tới, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch Covid-19… Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, trật tự xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường... tiếp tục diễn biến phức tạp. Ðất nước chúng ta vốn nằm trong vùng có nguy cơ cao về biến đổi khí hậu. Như các tỉnh miền trung, năm nào cũng chịu ảnh hưởng bão gió, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Do vậy, tôi mong muốn Ðại hội Ðảng lần này chú trọng thảo luận sâu để có những giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

Ðể làm tốt công tác này, theo tôi phải gắn phòng, chống giảm nhẹ thiên tai với bảo vệ môi trường. Chúng ta cần nghiên cứu để xây dựng hệ thống và cơ chế giám sát tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi trường, dịch bệnh. Có kế hoạch khắc phục căn bản tình trạng hủy hoại, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân. Tập trung xử lý chất thải, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải gắn với hình thành chuỗi sản xuất tiếp nối, liên tục. Huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Nâng cao khả năng chống chịu, nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo và cảnh báo thiên tai, năng lực chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ, thích ứng biến đổi khí hậu. Chấn chỉnh công tác bảo vệ, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong triển khai cần phát huy vai trò của người dân và hệ thống chính trị cơ sở. Ðẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cơ sở trong việc tham gia ý kiến, phối hợp cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các chương trình, dự án đầu tư…

Hoàng Ngọc Hòa

(Phường Ðồng Phú, TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình)