Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Chủ Nhật, 18-08-2019, 13:52

NDĐT - Ngày 18-8, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp của tỉnh tỉnh Quảng Ninh; Công tác Dân tộc và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo bài bản toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN; đồng thời, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, hiệu quả.

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước; Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 5 nghìn USD gấp 1,3 lần so với 2015. Thu ngân sách nhà nước luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tỉnh đã hợp nhất Cơ quan Uỷ ban kiểm tra -Thanh tra và Ban Tổ chức - phòng Nội vụ ở 14/14 địa phương; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND tại ba huyện: Tiên Yên, Cô Tô, Hoành Bồ. Thí điểm thực hiện cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở 14 địa phương và cấp tỉnh; Đến nay, các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, diện mạo vùng miền núi, biên giới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống của người dân vùng miền núi, nhất là vùng đồng bào dân tộc được cải thiện và nâng lên đáng kể; Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được đổi mới, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng hiệu quả, tạo niềm tin cho nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời rất ấn tượng với Quảng Ninh về sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực; Quảng Ninh năng động, sáng tạo, luôn đi đầu cả nước trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với xã hội, phát triển toàn diện từ đô thị cho đến vùng cao, biên giới, hải đảo, gắn với xây dựng nông thôn mới; QP-AN được giữ vững, công tác đối ngoại, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm, cải thiện rõ rệt và gìn giữ được bản sắc dân tộc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn quyết tâm, mạnh dạn đổi mới về tư duy phát triển kinh tế xã hội, nhất là đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, HĐND ngày càng được khẳng định là cơ quan quyền lực, thể hiện tính công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành; công tác giám sát ra quyết định của HĐND cũng được coi trọng;

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị, công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện nghiêm túc các bước hướng dẫn của Trung ương, coi trọng chất lượng, nhất là việc lựa chọn cán bộ trẻ, cán bộ nữ; Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn để thu hẹp khoảng cách giữa thành phố và nông thôn; nâng cao cảnh giác và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh và sẽ trình của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới; Đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Ninh phải trở thành cực tăng trưởng mạnh ở vùng Đông Bắc của cả nước và điều này đã được thể hiện qua ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

QUANG THỌ