Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa để xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn

Thứ Hai, 23-11-2020, 14:30
Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 23-11, tại Hội trường thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940-23-11-2020).

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa để xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn -0
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra ở 20/21 tỉnh, thành phố Nam Kỳ. Khởi nghĩa Nam Kỳ làm rung chuyển chính quyền thống trị của thực dân Pháp và tay sai, làm tan rã bộ máy cai trị của Pháp ở một số vùng nông thôn Nam Kỳ. Dù chưa đi đến thành công cuối cùng, song khởi nghĩa Nam Kỳ đã thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân, lòng tin tưởng sẵn sàng theo Đảng để giành độc lập tự do, khẳng định ý chí và hành động của nhân dân ta đối với quân xâm lược.

Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã gợi mở cho Đảng ta, đặt ra những bước đi trên con đường cách mạng bằng cuộc vận động khởi nghĩa vũ trang. Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng võ lực của các dân tộc ở Đông Dương, đánh dấu thời kỳ mới của cách mạng đã bắt đầu khởi nghĩa giành chính quyền. Khởi nghĩa Nam Kỳ đã chuẩn bị nhiều mặt cho chặng đường đi tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến thần thánh; đã thức tỉnh tinh thần yêu nước sâu rộng trong tầng lớp nhân dân và khơi dậy ý chí, đoàn kết, quật khởi để giành chính quyền; cung cấp cho cách mạng một thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán được rèn luyện, thử thách, đồng thời để lại những bài học vô cùng quý báu về xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc và đấu tranh vũ trang.

Phát huy tinh thần Khởi nghĩa Nam Kỳ, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân. Tiếp theo phát huy hào khí Nam Bộ thành đồng Tổ quốc, Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tiếp tục đấu tranh cách mạng kiên cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cả nước, cùng cả nước, làm nên những thắng lợi to lớn trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Sau năm 1975, Đảng bộ và chính quyền TP Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình phấn đấu với quyết tâm cao để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố xứng đáng với vinh dự là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị, nhạy bén, bám sát thực tiễn để vận dụng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, và từ thực tiễn sinh động của thành phố sau những năm giải phóng, góp phần quan trọng cùng với T.Ư chuyển dần cơ chế, chính sách, quản lý kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 45 năm qua, TP Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đến nay TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông và hội nhập quốc tế, là đầu tàu động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa để xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn -0
 Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố đã và đang tiếp tục. Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân thành phố phải chung sức, đồng lòng, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ thành phố, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng sắp tới. Thành phố cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; không ngừng đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa và truyền thống vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố nguyện cùng nhau xây dựng TP Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ, thành phố Anh hùng.

MẠNH HẢO