Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao

Thứ Tư, 27-11-2013, 14:11

Ngày 27-11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (LLPBVHNT) T.Ư tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc về văn học, nghệ thuật 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) với chủ đề: "Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - Thực trạng và giải pháp".

Đến dự, có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT T.Ư, nhấn mạnh: Trong Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) và Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng văn học, nghệ thuật trong tình hình mới" đều đặt ra nhiệm vụ cụ thể phải phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Đó còn là khát vọng của nhiều văn nghệ sĩ tâm huyết; là đòi hỏi của công chúng yêu văn học, nghệ thuật. PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh đề nghị các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn tại hội thảo lần này cần tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề cơ bản. Theo đó, cần làm rõ nội hàm của mục tiêu "Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao"; hệ thống tiêu chí nào để xác định, định giá tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao ? Phân tích thực trạng tình hình sáng tạo văn học, nghệ thuật trong những năm gần đây, chủ yếu tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của vấn đề chất lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật hiện nay. Từ thực tiễn đời sống sáng tạo văn học, nghệ thuật cụ thể, đề xuất những yêu cầu và hệ thống các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tác, lý luận, phê bình, trình diễn, quảng bá để có những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao...

Trong báo cáo đề dẫn do PGS, TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng LLPBVHNT T.Ư, trình bày tại Hội thảo, đã chỉ ra một số tiêu chí, chuẩn mực cơ bản của một tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; nêu bật những thành quả đã đạt được về sáng tạo văn học, nghệ thuật trong 15 năm qua, chỉ rõ một số mặt hạn chế và phân tích các nguyên nhân của thực trạng tình hình. Báo cáo nhấn mạnh: Bảy chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) vẫn là bảy chủ trương, giải pháp cơ bản, đồng bộ để xây dựng và phát triển mạnh mẽ, toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Với tiêu đề "Để có tác phẩm xứng tầm của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh", tham luận của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày tại hội thảo đã thể hiện sâu sắc những suy nghĩ dưới góc nhìn của một người yêu mến và quý trọng văn học, nghệ thuật. (Toàn văn bài tham luận được đăng số Báo Nhân Dân hôm nay).

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội thảo cũng đã nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ. Hội thảo tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay, 28-11.

PV