Ninh Bình tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Năm, 09-07-2020, 02:36

Ðể tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy Ninh Bình đã và đang tập trung triển khai nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, tỉnh chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến các giới báo chí, nhà khoa học, nhà giáo, văn nghệ sĩ đóng góp vào các dự thảo văn kiện; cho ý kiến về công tác nhân sự đại hội đối với các đảng bộ trực thuộc. Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đều thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Các tiểu ban nhân sự đã ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đây là điểm mới so với các nhiệm kỳ trước, thể hiện tính dân chủ, khách quan, trí tuệ, tập trung trong công tác chuẩn bị nhân sự. Các tiểu ban nhân sự đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền; đồng thời thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp nhân sự một bước trước đại hội. Các tiểu ban văn kiện tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện các bước xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và thực hiện lấy ý kiến góp ý theo lộ trình đã đề ra. Các đảng bộ đã rà soát, sàng lọc những tổ chức cơ sở đảng có khó khăn để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, hỗ trợ trong công tác chuẩn bị đại hội. Có tám huyện, thành phố trong tỉnh đã xác định được 16 công trình chào mừng đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội đảng bộ ở toàn bộ 143 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh vừa qua đã bầu được 3.790 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Trong đó có 1.122 đồng chí tham gia lần đầu (29,6%); tỷ lệ cấp ủy viên là nữ 826 đồng chí (21,7%); dưới 35 tuổi 411 đồng chí (10,8%); độ tuổi bình quân 43,8 tuổi; người dân tộc thiểu số 52 đồng chí (1,3%); tôn giáo 74 đồng chí (1,9%). Trong tổng số 143 đơn vị hành chính cấp xã, có 59 bí thư cấp ủy và 22 chủ tịch UBND không là người địa phương; chín bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội.

* Ðến nay, tất cả 64 đảng bộ xã, phường, thị trấn của tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức xong đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; hai đảng bộ cấp trên cơ sở đã tiến hành đại hội điểm. Trong số các đảng bộ đã tiến hành đại hội, có 13 đảng bộ cơ sở và hai đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội; hầu hết các đại hội bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đủ số lượng, đúng yêu cầu, cơ cấu và có tỷ lệ cấp ủy nữ, trẻ cao hơn so với quy định.

Bên cạnh đó, triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành chỉ thị, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp Ðảng đoàn HÐND tỉnh tham mưu xây dựng Ðề án công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ðồng thời gắn việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với công tác chuẩn bị nhân sự chủ chốt của Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của T.Ư.