Ngành Tổ chức xây dựng Ðảng triển khai nhiệm vụ

Thứ Ba, 04-08-2020, 01:50

Ngày 3-8, Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Ðảng  đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban Ðảng T.Ư,  Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Những nội dung quan trọng được báo cáo, triển khai tại hội nghị là: Tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở;  chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp đúng quy trình, quy định nhưng phải đúng người, đúng việc; bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín trên cơ sở phát huy dân chủ, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng; kiên quyết ngăn chặn, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, bố trí người nhà, người thân, cánh hẩu, không đủ uy tín và thông qua quy trình thiếu dân chủ, công tâm, khách quan, trong sáng để hợp lý hóa ý đồ, mục tiêu cá nhân; Tích cực triển khai, hoàn thiện các đề án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình mới.

Theo báo cáo, đến ngày 25-7, cả nước đã có hơn 52 nghìn đảng bộ, chi bộ cơ sở (đạt 99,85%) tổng số tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội; đã tổ chức 624 trong tổng số 1.305 đại hội cấp trên cơ sở (đạt 47,81%); bầu được 16.355 đồng chí cấp ủy viên, 4.896 đồng chí ủy viên ban thường vụ. Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước như: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Ðà Nẵng... Hội nghị đã tổng kết rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Thời gian tới, ngành tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Góp phần hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; tham mưu hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Bộ Chính trị bảo đảm yêu cầu theo Kết luận số 79 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Ðảng gắn với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Ðặc biệt coi trọng tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp từ nay đến hết quý III - 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; rõ, chính xác kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự cấp ủy;  có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện phải phòng, chống dịch Covid-19 gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa Liềm vàng) lần thứ V - 2020; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Ðảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành...

PV