Nâng chất lượng công tác tham mưu tổ chức phục vụ Ðại hội XIII của Ðảng

Thứ Năm, 09-07-2020, 02:40

Sáng 8-7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020. Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong sáu tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo T.Ư đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nắm vững tình hình quốc tế, trong nước, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, nhất là công tác chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trong sáu tháng cuối năm, ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm với chất lượng cao nhất; các vụ, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu trên từng lĩnh vực, từng đề án, nhất là trong công tác tham mưu tổ chức phục vụ Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Trước mắt, hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo cần phải được tổ chức có chất lượng nhằm khơi dậy niềm tự hào, để mỗi người có tình cảm, động lực và nỗ lực cao hơn, quyết tâm đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành.

PV