Những tiếng nói tâm huyết với Đảng ta

Nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động

Thứ Bảy, 18-01-2020, 06:04

Nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế. Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở ra cơ hội lớn về tự do thương mại, thu hút vốn FDI, mở rộng thị trường việc làm cho người lao động.

Nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế. Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở ra cơ hội lớn về tự do thương mại, thu hút vốn FDI, mở rộng thị trường việc làm cho người lao động. Trong đó, Việt Nam có lợi thế về đội ngũ lao động, nhất là đội ngũ lao động trẻ có tay nghề cao; các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận khoa học - công nghệ mới, thực hiện chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại từ các đối tác nước ngoài, qua đó tăng năng suất lao động, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới công nghệ, đủ sức cạnh tranh về sản phẩm và chất lượng hàng hóa trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, đòi hỏi và thách thức đặt ra cho doanh nghiệp, người lao động và bộ máy hành chính cũng hết sức khốc liệt. Mong Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng sắp tới, các cơ quan soạn thảo văn kiện đưa nội dung về chủ trương, chính sách về đầu tư, kinh doanh, cơ chế quản lý, hệ thống kết cấu hạ tầng, trình độ công nghệ và nguồn nhân lực để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, hoàn thiện đường lối, chính sách của Ðảng về hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, tạo ra giá trị lao động ngày càng cao, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền vững.

Trần Ðoàn Trung

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh

Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên

Là người sinh ra và lớn lên trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh cho nên tôi hiểu, không có gì so sánh được với xương máu và công sức mà cha ông ta đã đổ ra để đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Càng tự hào về đất nước bao nhiêu, tôi lại càng tự hào về Ðảng và Bác Hồ bấy nhiêu. Những năm gần đây, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thấy tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với đất nước chúng ta luôn hòa bình, ổn định, nhân dân ta được sống trong tự do, yên bình, hạnh phúc.

Mọi chủ trương, đường lối của Ðảng đề ra đều đúng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện trong thực tế, nhất là ở cơ sở nhiều nơi chưa được tốt, thậm chí, có nơi cán bộ, đảng viên cố tình làm sai, làm ngược lại chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước để trục lợi bất chính. Nguyên nhân là do một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan của Ðảng, Nhà nước và hệ thống chính trị chưa được giáo dục, rèn luyện tốt; bản lĩnh chính trị không vững vàng, dễ bị vật chất cám dỗ... Theo tôi nghĩ, để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân, Ðảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời giáo dục, rèn luyện tốt cán bộ, đảng viên cả về nhận thức, bản lĩnh chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, Nghị quyết mà Ðảng đề ra.

Ngô Cao Huy

(Thôn 4, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Ðắk Lắk)

Nguyện giữ gìn vững chắc biên giới biển đảo thiêng liêng

Chúng tôi, những chiến sĩ biên phòng hiện đang công tác trên đảo Bạch Long Vĩ, đảo tiền tiêu của Tổ quốc luôn tự hào về truyền thống vẻ vang trong 90 mùa xuân cách mạng của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nguyện luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn vững chắc biên giới biển đảo thiêng liêng.

Truyền thống vẻ vang của Ðảng đang tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người lính biên phòng chúng tôi cố gắng vượt lên mọi gian khó, thiếu thốn nơi đảo xa, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh. Ðồng thời, chúng tôi động viên anh em trong đơn vị tích cực học tập nâng cao tri thức, trình độ quân sự; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; luyện rèn tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Biên phòng đảo Bạch Long Vĩ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trên địa bàn để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Các thành viên trong đơn vị đều tích cực tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng vũ trang trên đảo, Biên phòng Bạch Long Vĩ chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Thượng tá Phạm Văn Tá

Bí thư Ðảng ủy, Chính trị viên,
Ðồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng