Tiến sĩ, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai:

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Thứ Hai, 01-02-2021, 03:38

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, dự thảo Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, nêu định hướng về xã hội trong phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 có đề cập đến nội dung "chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển". Từ thực tế công tác ở địa phương, đồng chí có thể đánh giá về những thành tựu của đất nước ta về lĩnh vực y tế trong thời gian qua?

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế nước ta theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng, bảo đảm cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân là chủ trương quan trọng của Ðảng và Nhà nước ta. Tăng cường đầu tư, đổi mới cho ngành y tế sẽ đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công những mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của đất nước.

Hiện nay các chỉ số về tình trạng sức khỏe của người dân đều đạt mức tương đương hoặc tốt hơn các quốc gia có cùng mức phát triển kinh tế. Các thành tựu của hệ thống y tế dự phòng đã góp phần quan trọng vào kiểm soát tốt các dịch bệnh nguy hiểm, như: SARS, cúm A(H5N1), đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang gây ra thiệt hại rất lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta là một trong bốn nước đầu tiên phân lập được vi-rút SARS-CoV-2, là nước đầu tiên chế tạo bộ kít để phát hiện loại vi-rút này.

Công tác khám, chữa bệnh đã phát triển được nhiều công nghệ kỹ thuật cao, ngang tầm khu vực. Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu cho nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; nhiều đơn vị trong ngành y tế đã áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giảm thiểu sức lao động, tiến đến nền y tế thông minh. Nhân lực y tế, số lượng cán bộ y tế được đào tạo tăng nhiều, trong đó số bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên y học, trình độ tay nghề ngày càng được nâng cao. Các bệnh viện lớn đã phẫu thuật thành công nhiều ca khó, phức tạp như tách đôi cặp song sinh, ghép tạng, có trường hợp ghép nhiều tạng cùng một lúc. Mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế từ Trung ương đến địa phương được quan tâm đầu tư, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám, điều trị, phòng chống dịch. Nhà nước có chính sách hỗ trợ người nghèo và các nhóm dễ tổn thương trong khám, chữa bệnh.

Tại Ðồng Nai, trong nhiệm kỳ qua, tất cả các chỉ số mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao ở lĩnh vực y tế đều đạt và vượt. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước nâng cao rõ rệt, với kỹ thuật hiện đại mà khoảng 15 năm trước không bao giờ điều trị được ở Ðồng Nai, như: điều trị bệnh mạch vành, mổ tim, xạ trị ung thư. Ðồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong số hóa, hiện nay tất cả các trạm y tế đều quản lý hồ sơ sức khỏe nhân dân; các nhà thuốc, quầy thuốc đều có phần mềm để quản lý xuất nhập thuốc. Ðáng chú ý, ngành y tế Ðồng Nai đã triển khai thành công bệnh án điện tử ở Bệnh viện đa khoa Long Khánh.

PV: Theo đồng chí, các giải pháp nào cần thực hiện để nâng cao năng lực ngành y tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thời gian tới?

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ: Ðể nâng cao năng lực ngành y tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thời gian tới, tôi nghĩ cần tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng và chính quyền, phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Bảo đảm đủ vắc-xin cho các đối tượng tiêm chủng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, mạng lưới và trang thiết bị cho hệ thống y tế dự phòng, bảo đảm cho các cơ sở y tế dự phòng đủ điều kiện và năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phòng bệnh cho nhân dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn mạng lưới y tế, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa.

Ðặc biệt, chúng ta phải quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có đạo đức tốt, có chuyên môn sâu trong mọi lĩnh vực, chú ý đến đội ngũ y tế cơ sở. Bởi lẽ, thực tế hiện nay, việc đãi ngộ y tế cơ sở của chúng ta vẫn còn thấp, chưa đủ sức để động viên, phát triển mạnh, chuyên sâu nguồn nhân lực y tế cơ sở. Hiện tại, tỷ lệ bác sĩ trên bình quân đầu người của chúng ta so với thế giới vẫn còn thấp cho nên phải tiếp tục có những trường đại học y có chất lượng cao để đào tạo, kịp thời bổ sung đội ngũ bác sĩ trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Thiên Vương (Thực hiện)