Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân

Thứ Năm, 15-04-2021, 01:07

Chiều 14-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an có buổi làm việc về đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, sĩ quan thuộc Bộ Công an. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì buổi làm việc.

Sau ba năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28-12-2017 của Ban Bí thư về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng công an nhân dân bước đầu đạt kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Ban Bí thư, đóng góp lớn vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Ba học viện công an nhân dân đã chủ động, sáng tạo trong quá trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng; xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp từng giai đoạn, bảo đảm tính đặc thù, đáp ứng chuẩn đầu ra...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm khẳng định, Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, các học viện công an nhân dân quán triệt sâu sắc định hướng của Trung ương, phát huy những mặt tích cực đã đạt được, hoàn thiện hệ thống văn bản tổ chức, quản lý; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng công an nhân dân. Ðồng chí đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Công an trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy trình độ cao cấp lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của ngành trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh kết quả ba năm triển khai quyết định cho phép Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đào tạo thí điểm trình độ cao cấp lý luận chính trị cho thấy, đây là chủ trương phù hợp. Sự phối hợp giữa ba học viện công an nhân dân với
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, công tác đào tạo được bảo đảm về số lượng và chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác rèn luyện nền nếp nghiên cứu, học tập, kỷ luật, kỷ cương trong quá trình đào tạo được thực hiện tốt. Trong thời gian tới, các học viện công an nhân dân cần quan tâm hơn đến chất lượng giáo trình, giáo án, đặc biệt là giáo án điện tử; chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, thường xuyên tập huấn để chuẩn hóa đội ngũ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đội ngũ giảng viên trong tương lai.

PV