Long An tăng cường thực hiện chính quyền điện tử

Thứ Tư, 26-02-2020, 02:23
Giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Ảnh: PHONG NHÃ

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chọn thực hiện thí điểm 23 đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng và bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại hai đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt các khâu, các nội dung triển khai chuẩn bị và tiến hành đại hội. Tỉnh ủy thống nhất tổ chức đại hội điểm tại hai đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy là Ðảng bộ thị xã Hương Trà và Ðảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong quý II-2020. Ðối với các xã đã sáp nhập, đảng bộ huyện, thị xã chủ động làm tốt công tác tư tưởng, chế độ chính sách, nhân sự cũng như chỉ đạo sát sao việc xây dựng báo cáo chính trị mới; không để phát sinh những vấn đề phức tạp nảy sinh. Ðến nay, có sáu đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đại hội. Do làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức, đại hội sáu đảng bộ cơ sở diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy định. Trên cơ sở bám sát những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cụ thể hóa vào nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình để triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

★ Thời gian qua, tỉnh Long An triển khai, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả. Tỉnh hoàn thành đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông; mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đồng bộ đến 100% sở, ngành, UBND cấp huyện, xã phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh. Ðến nay, có hơn 97% cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh được trang bị máy tính phục vụ công tác; 100% sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai mạng nội bộ. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được tỉnh triển khai đồng bộ, đến tất cả cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã, phường và công chức, viên chức. Phần mềm một cửa điện tử được triển khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 17 sở, ngành, 15 UBND cấp huyện, 192 xã, phường phục vụ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020; xây dựng kế hoạch chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025. Ðể triển khai, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) của tỉnh; tuyên truyền về ứng dụng công nghệ, dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ công chức và người dân; rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt “Ðề án tổng thể phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030” làm cơ sở tổ chức thực hiện.

PV và TTXVN