Long An khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ 11

Thứ Tư, 14-10-2020, 13:05
Toàn cảnh Đại hội.

Ngày 14-10, Đảng bộ tỉnh Long An đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dự chỉ đạo đại hội. 

Cùng dự, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ và 350 đại biểu đại diện hơn 48.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ t.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết: Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, hai chỉ tiêu đạt mức khá là GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ vốn đầu tư xã hội/GRDP. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt khoảng 9,11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Kinh tế khu vực I, II, III năm 2020 lần lượt là 15,3% - 52,1% - 32,6%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,5 lần so năm 2015. Tốc độ thu ngân sách hằng năm đạt 12,8%, tăng 1,7 lần so năm 2015. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt bình quân 1,98%/năm.

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển dịch theo hướng chú trọng hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện và đã có nhiều mô hình cho hiệu quả cao; hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn. Trên cây lúa, mô hình “Cánh đồng lớn” đạt hiệu quả đang dần lan đến từng nông hộ. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 đã tích cực góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 93/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tân An hoàn thành chương trình nông thôn mới.

Các thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, tư nhân, kinh tế hộ... tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Các doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và hoạt động tương đối có hiệu quả. Một số hợp tác xã, tổ hợp tác dần thích nghi với cơ chế thị trường với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú. Môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn ở nhóm “tốt” đến “rất tốt”, đặc biệt năm 2018 đứng thứ 3 cả nước; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2019 đứng thứ 5 cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được tiến hành kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thường xuyên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, thể hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng. Các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục những hạn chế, yếu kém của các tập thể, cá nhân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nỗ lực giành được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh: Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém như: Một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ chưa đạt mức đề ra. Kinh tế tăng trưởng chưa thật bền vững, chưa có bước đột phá. Thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán. Công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển. Kết cấu hạ tầng giao thông còn thiếu và chưa đồng bộ. Nhân lực chất lượng cao còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà. Thu nhập thực tế của người dân chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chuyển biến chậm; tính nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa cao.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo đó, Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị: Đại hội cần tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để phấn đấu thực hiện cho bằng được mục tiêu “Long An giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam trước năm 2030”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn, bước sang nhiệm kỳ mới, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với truyền thống “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đề ra, xây dựng Long An tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, góp phần xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11 tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 16-10.

THANH PHONG