Lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Thứ Bảy, 30-05-2020, 17:07
Các đồng chí cán bộ nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

NDĐT - Sáng 30-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị xác định phương hướng, mục tiêu, năm nhiệm vụ chủ yếu, bốn nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, ba khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Dự thảo lần một Báo cáo chính trị đã được Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua vào tháng 1-2020. Từ đó đến nay, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã họp nhiều phiên, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo lần hai Báo cáo chính trị trên cơ sở tổng kết tám chương trình công tác, năm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề và kết quả nghiên cứu của tám đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội. Tính đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị đã được hoàn thiện lần thứ chín.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu ghi nhận Dự thảo Báo cáo chính trị được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc. Dự thảo có đủ căn cứ lý luận và thực tiễn, bảo đảm độ tin cậy về mặt khoa học. Bố cục, cách trình bày, cách diễn đạt của Dự thảo đều sáng rõ…Bên cạnh đó, một số ý kiến của các đại biểu góp ý làm sâu sắc hơn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội; làm nổi bật vai trò quan trọng của Đảng bộ TP Hà Nội trong sự lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố Hà Nội qua các thời kỳ. Những nhận định,ý kiến của các đại biểu rất đa dạng, đánh giá cao sự cố gắng của Thành uỷ trong quá trình chuẩn bị văn kiện và cơ bản đồng tình với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến phát biểu sâu sắc và đưa ra được chiến lược, quan điểm, định hướng lớn để Hà Nội phát triển lâu dài. Đồng thời, cũng đưa ra được góp ý cho bố cục, chủ đề, phương châm và những nội dung cụ thể trong vấn đề phát triển TP được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí khẳng định, sau hội nghị, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin: QUỐC TOẢN, ảnh: DUY LINH