Lào Cai xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên

Thứ Bảy, 21-11-2020, 02:27
Công nhân Nhà máy Vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Nam (Từ Sơn, Bắc Ninh) kiểm tra chất lượng gạch chịu lửa. Ảnh: THANH PHONG

Những năm qua, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở ở Lào Cai đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung giải pháp làm tốt công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiều địa phương tạo nguồn đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, công an, giáo viên, các thôn vùng cao.

Nhiệm kỳ 2015-2020, trung bình mỗi năm Lào Cai phát triển 2.800 đảng viên. Toàn tỉnh hiện có hơn 49.300 đảng viên, tăng 9.428 đảng viên so với năm 2016.
 
 Gắn liền với đó, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên cũng được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, kết quả làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Đảng viên được phân công nhiệm vụ đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị.
 
 ★ Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
 
 Theo đó, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; hiến kế, hiến công, hiến đất, vật tư làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng; giám sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng các mô hình nhân dân tự quản; xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu... Đến nay, Bắc Ninh có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; toàn bộ 8 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
 
 Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh cũng tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể vận động được gần 100 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 2.411 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 130 tỷ đồng; tặng hơn 12 nghìn suất quà trị giá hơn 12 tỷ đồng, hỗ trợ 12.139 học sinh nghèo với số tiền 6,3 tỷ đồng... Mới đây MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão, lũ.