Lạng Sơn góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

Thứ Tư, 27-05-2020, 06:20

Ngày 26-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt tỉnh qua các thời kỳ vào dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ tỉnh Lạng Sơn tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,8%; an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững... Trên cơ sở đó, Ðảng bộ tỉnh Lạng Sơn xây dựng chủ đề Ðại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: "Tập trung xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; Ðổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững".

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ nhất trí với dự thảo các văn kiện. Trong đó, tập trung đóng góp một số ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17 về một số nội dung: xác định rõ định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc phát triển thành phố, thị xã, thị trấn cần thể hiện rõ lộ trình, kế hoạch cụ thể. Cùng với đó, dự thảo báo cáo nghiên cứu, đề xuất chính sách thu hút, đào tạo nhân tài cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể, phù hợp để phát huy hết khả năng, tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đề cập rõ nét hơn vấn đề phát triển khu, cụm công nghiệp bền vững. Về phát triển thương mại, cần đề cập vấn đề phát triển các chợ ở trung tâm thị trấn, thị tứ, các điểm bán hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân khu vực nông thôn. Ðối với các mục tiêu cụ thể, cần xem xét, xác định tốc độ tăng trưởng bình quân cho phù hợp, tránh đặt mục tiêu thấp, trung bình hoặc quá cao.

Trong công tác xây dựng Ðảng, cần quan tâm, nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

PV