Làm rõ phản ánh của báo chí về một số vấn đề

Chủ Nhật, 16-06-2019, 06:09

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo tổng thể về nhân lực ngành hàng không, gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6-2019. Trước đó, báo chí có bài phản ánh tình trạng thiếu nhân lực cản trở phát triển của hàng không, nhất là phi công, kỹ thuật viên tàu bay...

* Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo giao một số Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Giáo dục và Ðào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đề xuất về vấn đề báo chí phản ánh: thách thức trong cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam là nguồn nhân lực đang tụt hậu so với các nước ASEAN khác…

* Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xử lý vấn đề báo nêu về thiếu hụt cơ sở hạ tầng du lịch theo như phản ánh của báo chí gần đây: theo báo cáo khảo sát về du lịch ASEAN của Tập đoàn tài chính Maybank King Eng, thiếu hụt về cơ sở hạ tầng đang tạo ra khoảng cách giữa du lịch Việt Nam và các thị trường khác trong khu vực...

* Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, xử lý vấn đề báo chí nêu: theo đó, ngành du lịch của Hà Nội đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Nổi cộm nhất là vấn đề số lượng du khách quay trở lại thấp, mức chi tiêu không cao và thời gian lưu lại ngắn ngày...