Lai Châu nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Thứ Hai, 25-05-2020, 02:23
Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công Tuyên

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí đi lại cho người dân. Năm 2019, tỉnh đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công. Tính đến nay, Trung tâm giải quyết gần 1.400 thủ tục hành chính của 15 sở, ngành và các doanh nghiệp; tiếp đón hơn 18 nghìn lượt người đến làm các thủ tục hành chính, giải quyết gần 11 nghìn hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn và trước hạn đạt hơn 99,3%.

Năm 2019, Lai Châu vươn lên vị trí thứ 51 (tăng bảy bậc so với năm 2018) về chỉ số cải cách thủ tục hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS) của tỉnh Lai Châu tăng 11 bậc so với năm 2018 (từ xếp hạng 55 trong số 63 lên xếp hạng 44 trong số 63 tỉnh, thành phố).

Nhằm phát huy kết quả, tỉnh Lai Châu chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm các quy trình, thủ tục hành chính; nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trực tuyến. Các địa phương, đơn vị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra quán triệt tinh thần, trách nhiệm làm việc của cán bộ trong các khâu, từ đón tiếp, tiếp nhận hồ sơ đến đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục.

Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách; sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

★ Năm 2020, tỉnh Hải Dương phấn đấu có sẽ có thêm hơn bảy nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đặt mục tiêu đến hết tháng 6-2020 sẽ đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Ðể triển khai, tỉnh Hải Dương đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương, phối hợp với đơn vị dịch vụ bưu điện tỉnh và hệ thống các đại lý, tuyên truyền mạnh mẽ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, chú trọng đối tượng là nông dân và người lao động khu vực phi chính thức, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những rủi ro và thiệt thòi khi không tham gia bảo hiểm. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, chủ động tham gia để bảo đảm an sinh và ổn định cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.

Việc tăng cường vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 phức tạp, do vậy lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị và địa phương linh hoạt triển khai công tác vận động tuyên truyền, bảo đảm khoảng cách an toàn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

PV và TTXVN