Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề

Thứ Ba, 20-10-2020, 15:14
Dâng hương tại đình Triều Hội nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề.

Ngày 20-10, tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề (20-10-1930 – 20-10-2020).

Ngày 20-10-1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nông dân huyện Bình Lục với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nông dân các huyện Lý Nhân, Mỹ Lộc và Duy Tiên đã hội tụ tại đình Triều Hội, xã Bồ Đề tổ chức mít tinh biểu tình, thị uy lực lượng để đấu tranh với thực dân Pháp và phong kiến, đòi xóa bỏ Hội đồng cải lương do Pháp đặt ra; đòi giảm sưu thuế, ủng hộ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và cuộc đấu tranh của nông dân Tiền Hải (Thái Bình) chống lại sự áp bức, bóc lột dã man của thực dân Pháp và phong kiến tay sai. Đây là cuộc đấu tranh chính trị công khai lớn nhất ở khu vực Hà Nam, Nam Định và ở Bắc Kỳ lúc bấy giờ. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương cách mạng, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, huyện Bình Lục cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; phát triển thương mại - dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần, nét đẹp truyền thống của con người Bình Lục.

ĐÀO PHƯƠNG