Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Thứ Năm, 16-07-2020, 03:59

Ngày 15-7, tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15-7-1910 - 15-7-2020), vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Ðảng và cách mạng Việt Nam, Nhà chính trị - Ngoại giao xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, tỉnh Nghệ An và thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng nói chung, của ngành ngoại giao nói riêng.

Ðồng chí Nguyễn Duy Trinh, tên khai sinh là Nguyễn Ðình Biền, sinh ngày 15-7-1910, tại làng Cổ Ðan, tổng Ðặng Xá, nay là xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, 57 năm tuổi Ðảng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh được giao nhiều trọng trách trong Ðảng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Từ một thanh niên yêu nước, trải qua chiến đấu và tôi luyện trong phong trào cách mạng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh trở thành chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Ðảng, học trò trung thành và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản lĩnh cách mạng, trí tuệ và sự hy sinh không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn dân tộc; nhất là trong xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng, nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng quốc tế giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam. Ðó không chỉ là thắng lợi về chính trị ngoại giao mà cả về kinh tế, quốc phòng, bảo đảm nguồn lực cũng như hậu thuẫn rất cần thiết cho cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta… Kinh nghiệm và bài học mà đồng chí Nguyễn Duy Trinh để lại trên mặt trận ngoại giao vẫn còn nguyên giá trị đối với quá trình hội nhập quốc tế của đất nước hôm nay.

★ Cùng ngày, tại TP Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Ðồng chí Nguyễn Duy Trinh - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Ðảng và cách mạng Việt Nam".

Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phạm Bình Minh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Ðồng chí khẳng định, trong lĩnh vực đối ngoại, chúng ta rất đỗi tự hào khi tưởng nhớ và noi theo tấm gương đồng chí Nguyễn Duy Trinh, "vị tư lệnh ngành" xuất sắc trên mặt trận ngoại giao. Nhắc tới đồng chí Nguyễn Duy Trinh, chúng ta phải nhắc đến vai trò và dấu ấn rất quan trọng của đồng chí trong quá trình đàm phán và thực thi Hiệp định Pa-ri. Trải qua 202 phiên họp công khai và 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Mỹ, Hội nghị Pa-ri là một cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao cách mạng non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của siêu cường quốc hàng đầu thế giới. Ðây là đỉnh cao của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Với vai trò là Bộ trưởng Ngoại giao thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Ðảng, triển khai thành công chủ trương chiến lược mở mặt trận đấu tranh ngoại giao để cùng mặt trận chính trị và mặt trận quân sự tạo thành sức mạnh tổng hợp; đồng thời khéo léo vận dụng sách lược "vừa đánh, vừa đàm", ngoại giao "tuy hai mà một, tuy một mà hai", nghệ thuật "thắng từng bước" để tạo thế và lực cho cách mạng Việt Nam, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử… Hội thảo là dịp để đại biểu nghiên cứu, trao đổi và đúc rút bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong các lĩnh vực từ công tác kinh tế, kế hoạch, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ đến công tác đối ngoại, góp phần tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu: Ðồng chí Nguyễn Duy Trinh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, dũng cảm; Nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng, Nhà nước Việt Nam; tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, trong sáng; người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, của tỉnh Nghệ An - quê hương của đồng chí Nguyễn Duy Trinh và của nhiều nhà khoa học. Nội dung tham luận đi sâu làm rõ các chủ đề như: Ðồng chí Nguyễn Duy Trinh với Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Hoạt động của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Trung Bộ; Ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình đến tư tưởng yêu nước và cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh; Hoạt động của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong tổ chức Tân Việt Cách mạng Ðảng; Ðồng chí Nguyễn Duy Trinh với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh...

PV