Kỷ luật nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam

Thứ Tư, 12-09-2018, 17:46
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc rà soát lại danh sách đảng viên bị xử lý kỷ luật trong năm 2018.

NDĐT- Ngày 12-9, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã công bố các quyết định thi hành kỷ luật về đảng đối với 10 cán bộ xã để xảy ra sai phạm trong việc triển khai, thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, ông Huỳnh Sáu, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Đại An và bà Nguyễn Thị Lạc, Chủ tịch UBND xã Đại Hồng bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với tám cán bộ khác, gồm: bà Nguyễn Thị Hồng (Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp), ông Nguyễn Văn Đông (cán bộ Xây dựng nông thôn mới xã Đại Hiệp), ông Đào Văn Dương (Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Đại An), ông Nguyễn Anh Quốc (công chức Địa chính xây dựng xã Đại An), bà Võ Thị Thúy Nguyệt (Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Đại Cường), ông Phạm Hồng Khuê (công chức Địa chính xây dựng xã Đại Cường), ông Phạm Ích Khiêm (Chủ tịch HĐND xã Đại Hồng) và ông Lương Đức Diệp (công chức Địa chính xây dựng xã Đại Hồng).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc Nguyễn Văn Đãi cho biết, các cán bộ này bị kỷ luật là do thiếu sót trong quá trình công tác, việc kiểm tra, giám sát các công trình cơ bản không chặt chẽ để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước...

QUỐC VIỆT