Kỷ luật hai cán bộ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai

Thứ Tư, 08-04-2020, 20:35

NDĐT- Chiều 8-4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKTTU) Đồng Nai cho biết, vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách đối với hai cán bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, UBKTTU Đồng Nai đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Kiểm soát viên Cục QLTT tỉnh. UBKTU Đồng Nai xác định, ông Hưng đã có các vi phạm: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thành phần đoàn kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra không đúng; thể hiện sự tùy tiện, cố ý làm trái quy định, vi phạm Pháp lệnh QLTT, Thông tư số 35/2018 của Bộ Công Thương và Luật xử lý vi phạm hành chính. Quá trình kiểm điểm, ông Hưng giải trình quanh co, đổ lỗi do nguyên nhân khách quan.

UBKTTU Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Giàu, Kiểm soát viên Cục QLTT tỉnh, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 4. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 4, đồng chí Giàu đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi chưa có đầy đủ thông tin, nội dung theo quy định, vi phạm Thông tư số 35/2018 của Bộ Công thương; để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Pháp lệnh QLTT. Quá trình kiểm điểm ông Giàu còn giải trình quanh co, chưa thật sự nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm.

THIÊN VƯƠNG