Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Giao dịch điện tử

Thứ Sáu, 03-07-2020, 06:00

Ngày 2-7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính tổ chức hội thảo tổng kết Luật Giao dịch điện tử sau 15 năm triển khai.

Tại hội thảo, các đại biểu đề nghị cần sửa đổi về giá trị pháp lý, lưu trữ, an toàn bảo mật, tổ chức trung gian và các giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - tài chính. Các chuyên gia cũng cho rằng, sửa đổi của Luật Giao dịch điện tử là cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển Chính phủ điện tử, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg và định hướng phát triển Chính phủ số, kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

PV