Kiểm tra công tác tổ chức đại hội tại Nam Định

Thứ Năm, 02-07-2020, 01:46

Ngày 1-7, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Nam Định cần xác định đúng, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, con người; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông với tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, tuyến đường nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tỉnh cần nắm bắt cơ hội để đón làn sóng đầu tư từ các quốc gia; phấn đấu khôi phục lại thương hiệu là thành phố lớn của miền bắc, là thủ phủ của sợi, dệt, nhuộm và trung tâm thời trang, giới thiệu sản phẩm dệt may của Việt Nam. Tỉnh cần tính toán chuyển đổi quỹ đất trong nông nghiệp sang phục vụ công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Trong đó, lưu ý quá trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với quá trình đô thị hóa để tối ưu hóa và tránh lãng phí trong quá trình phát triển dài hạn. Tỉnh cần nghiên cứu xây dựng TP Nam Định trở thành thành phố thông minh nhằm cải cách hơn nữa thủ tục hành chính, nâng cao môi trường đầu tư... 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tuyên truyền và quyết liệt triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 35; bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đúng nội dung, tiến độ, yêu cầu đề ra; đẩy nhanh công tác hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đến ngày 24-6, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trong tổng số 693 đại hội cấp cơ sở, có 16 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã bầu được 5.814 đồng chí cấp ủy viên. Tại các hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu được 1.405 đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy. Kết quả bầu cử cho thấy, chất lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước. Có 75,7% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học (nhiệm kỳ 2015-2020 tỷ lệ này là 62,76%); 970 đồng chí có trình độ trên đại học, đạt 16,68% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 8,15%). Số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp đạt 19%, trình độ trung cấp đạt 74%. Số lượng cấp ủy viên là nữ chiếm 25,86%; tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) chiếm 12,5%, cao hơn hẳn so với yêu cầu.

Trong số 1.091 đồng chí ủy viên ban thường vụ, có 77,65% đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học; 16% có trình độ trên đại học. Có 323 đồng chí trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp, đạt 23%, còn lại đều có trình độ trung cấp.

Có được kết quả nêu trên là nhờ các cấp ủy trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy coi trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ. Nhân sự được lựa chọn giới thiệu tại đại hội bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy theo quy định.

 

PV