Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại tỉnh Tuyên Quang, TP Cần Thơ

Thứ Bảy, 06-06-2020, 06:18

* Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ngày 5-6, Ðoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Tính đến ngày 2-6, tỉnh Tuyên Quang có 241 trong tổng số 448 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội; các chi, đảng bộ cơ sở còn lại sẽ tiến hành đại hội xong trong tháng 6. Tỉnh đang tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Tuyên Quang trong triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Ðồng chí đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ qua. Tập trung nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17; trong đó có sự đánh giá khách quan, trung thực với tinh thần tự phê bình cao về những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động và nội dung đột phá trong thời gian tới, đi kèm những giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tỉnh cần quan tâm lắng nghe, chắt lọc những ý kiến của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, chú ý nêu bật những điểm mới. Công tác nhân sự phải bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, đồng thời thể hiện sự cẩn trọng, kỹ lưỡng nhằm lựa chọn đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với việc chuẩn bị tốt các công tác cần thiết phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương, tỉnh cần chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc góp ý vào dự thảo Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng.

★ Ngày 5-6, Ðoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Cần Thơ về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức quán triệt các nội dung chỉ thị và ban hành kế hoạch thực hiện đến tận cơ sở. Ðến nay, TP Cần Thơ có 400 trong tổng số 618 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ hơn 64%; có năm trong số 14 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Ðảng bộ các huyện Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ, Ðảng bộ quận Thốt Nốt và Ðảng bộ quân sự thành phố. Ðảng bộ phường Thới An (quận Ô Môn) và Ðảng bộ xã Ðông Thuận (huyện Thới Lai) được chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm; Ðảng bộ huyện Phong Ðiền được chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở và Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Thành ủy Cần Thơ trong triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Nhờ đó, việc tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã thành công nhiều mặt. Ðồng chí lưu ý, Thành ủy Cần Thơ cần chú trọng hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn nhân sự, bảo đảm các tiêu chuẩn và bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm, tránh tình trạng cục bộ địa phương, phe cánh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Theo dõi việc giải quyết đơn thư, lắng nghe ý kiến của nhân dân, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở trong quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ thành phố.

★ Ngày 5-6, tại Hà Nội, Ðảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðây là đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, tổ chức đại hội điểm đầu tiên. Ðồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng ủy, ban lãnh đạo VietinBank đã lãnh đạo Ðảng bộ và toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, triển khai quyết liệt, có kết quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh trung hạn, hằng năm; tận dụng cơ hội, tiềm năng, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng song song cải thiện chất lượng dịch vụ. Việc tiên phong thay thế thành công hệ thống Core Banking mới vào năm 2017, đã tạo nền tảng đưa VietinBank trở thành ngân hàng có hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. VietinBank đã triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động… Ðảng bộ đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Ðảng; ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ðảng ủy Khối, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao nỗ lực của Ðảng bộ và toàn hệ thống VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua. VietinBank đã thể hiện xứng đáng vai trò một trong những ngân hàng tích cực đi đầu trong triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ðồng chí đề nghị, cùng với việc thảo luận về Báo cáo chính trị, đại hội cần chú trọng thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội; đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 3 và Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành đầy đủ các nội dung theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Ðảng bộ khóa tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ðại hội thảo luận và thông qua năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện trong giai đoạn 2020-2025, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.

PV