Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Chủ Nhật, 22-11-2020, 14:28
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Sáng 22-11, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên Giáo T.Ư, Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940-23-11-2020). 

Các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra ở 20/21 tỉnh, thành phố Nam Kỳ. Khởi nghĩa Nam Kỳ làm rung chuyển chính quyền thống trị của thực dân Pháp và tay sai, làm tan rã bộ máy cai trị của Pháp ở một số vùng nông thôn Nam Kỳ.

Khởi nghĩa Nam Kỳ đã đi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Nam Bộ như bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, khẳng định niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng.

Đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho Tổ quốc. Cùng với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương, khởi nghĩa Nam Kỳ là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Việt Nam cũng như của các dân tộc Đông Dương.

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam -0
Quang cảnh hội thảo. 

Mục đích của hội thảo khoa học là nhằm khẳng định những giá trị và truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập; tri ân sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh vì nền hòa bình và thống nhất đất nước; đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 70 tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan T.Ư; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam bộ; các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học. Các tham luận đã tập trung làm rõ những vấn đề như: bối cảnh lịch sử, chủ trương và sự chuẩn bị cuộc khởi nghĩa của Xứ ủy và Đảng bộ ở Nam Kỳ; làm rõ quy mô, tính chất và thành quả của cuộc khởi nghĩa; đồng thời, khẳng định truyền thống bất khuất, kiên cường của nhân dân Nam Kỳ và dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Khởi nghĩa Nam Kỳ đã đi vào lịch sử như một trong những bản hùng ca bi tráng nhất trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ. 80 năm qua, hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa vẫn không ngừng được hun đúc và tỏa sáng qua các thế hệ; trở thành nguồn sức mạnh to lớn góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng miền nam và cả nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

MẠNH HẢO