Khởi động xây dựng Cổng tri thức Thánh Gióng trên mạng Internet

Thứ Tư, 14-07-2004, 03:31
Ký kết bản ghi nhớ<br>giữa các nhà sản xuất.

Ngày 13-7, T.Ư Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Công ty Công nghệ viễn thông kỹ thuật số (DTT) đã tổ chức khởi động xây dựng Cổng tri thức Thánh Gióng trên mạng Internet, dự kiến hoạt động vào ngày 1-8-2004. 

Cổng tri thức Thánh Gióng là cổng thông tin và giao tiếp điện tử tổng hợp phục vụ đối tượng chính là thanh niên. Dự kiến cổng sẽ có năm nội dung chính: cung cấp thông tin tổng hợp và chuyên ngành; đào tạo trực tuyến; tư vấn hướng nghiệp và thông tin việc làm; thương mại điện tử; giải trí. Điểm đặc biệt của Cổng tri thức Thánh Gióng là ngoài khả năng cung cấp thông tin như một tờ báo điện tử, còn có khả năng giao tiếp với người sử dụng, có thể trực tiếp hướng dẫn thanh niên ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất. Cổng sẽ được nối mạng với hệ thống tổ chức Đoàn-Hội trong cả nước, góp phần thực hiện tin học hóa công tác thông tin và các hoạt động của Đoàn-Hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hoàng Bình Quân
đánh trống khởi động xây dựng Cổng Tri thức Thánh Gióng.

Trong tháng 7, những người quan tâm có thể theo dõi công tác thiết kế, hoàn thành cổng và đóng góp ý kiến tại địa chỉ www.thanhgiong.hanoictt.com hoặc tại T.Ư Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam - 62 Bà Triệu, Hà Nội; ĐT: (04) 8228 227; fax: 04 9431 861; email: dnt@hn.vnn.vn.