Khai trương website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”

Thứ Bảy, 31-10-2020, 04:07

Ngày 30-10, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp họa sĩ Đặng Ái Việt tổ chức lễ ra mắt trang website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý TP Hồ Chí Minh (HCMGIS) xây dựng từ đầu năm 2020 với mục đích số hóa, lưu giữ và lan tỏa hơn 2.000 tác phẩm ký họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng được họa sĩ Đặng Ái Việt sáng tác qua nhiều hành trình xuyên Việt từ năm 2010 đến nay.

Thông qua website này, bày tỏ lòng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và lưu giữ, lan tỏa, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước, khát vọng đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV