Khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo về Đại hội XIII của Đảng

Thứ Bảy, 23-01-2021, 09:18
Ảnh: Duy Linh.

Chiều 22-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng (Trung tâm báo chí).

Tới dự và cắt băng khai trương, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và gần 500 phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài dự trực tiếp và theo dõi trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Giám đốc Trung tâm báo chí cho biết: Trung tâm bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội. Để tổ chức, vận hành Trung tâm báo chí, các cơ quan chức năng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, trong đó có Quy chế về hoạt động của Trung tâm báo chí, quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp; quy định việc phỏng vấn đại biểu để điều phối, sắp xếp, tạo thuận lợi cho cả người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn…

★ Ngay sau Lễ khai trương, Trung tâm báo chí đã tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì cuộc họp báo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư... Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông tin về nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Dự thảo). Dự thảo đã được tiến hành lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ các cấp, ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà nghiên cứu…, trước khi trình Hội nghị T.Ư lần thứ 14 khóa XII. Cơ quan có trách nhiệm đã thu được 1.400 ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện. Dự thảo có rất nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý về nội dung công tác xây dựng Đảng, nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, công tác dân vận. Đặc biệt, lần đầu trong Dự thảo đề cập đến năm quan điểm chỉ đạo, có bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung quan trọng của các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ Đại hội… Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cung cấp một số thông tin liên quan công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội. Đồng chí cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Tháng 10-2018, Ban Chấp hành T.Ư đã quyết định thành lập năm Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra…

Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã xây dựng kế hoạch làm việc và triển khai thực hiện khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo. Tới nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công; trong đó có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Mai Văn Chính cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 30-10-2020, tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ, chất lượng, đã bầu đại biểu chính thức dự Đại hội XIII của Đảng theo đúng số lượng đại biểu được Bộ Chính trị phân bổ. Ban Tổ chức T.Ư đã tiếp nhận, thẩm định các báo cáo về hồ sơ đại biểu, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ về đại biểu. Tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi… Tại cuộc họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan công tác chuẩn bị Đại hội, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, những nội dung mới của Dự thảo, phương hướng, giải pháp để phát triển đất nước theo những mục tiêu đã đặt ra, công tác bảo vệ an ninh mạng… Phát biểu kết luận cuộc họp báo, đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư cảm ơn phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tới dự, theo dõi và đưa tin về Đại hội XIII của Đảng. Công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội. Các cơ quan báo chí chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền từ đầu năm 2020 và càng gần đến Đại hội thì lượng thông tin càng dày và phong phú. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên tiếp tục chủ động hơn nữa, luôn bám sát các hoạt động của Đại hội để tuyên truyền đầy đủ, chính xác, hấp dẫn. Trung tâm báo chí cần cung cấp kịp thời các thông tin, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để các phóng viên tác nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi.

★ Chiều cùng ngày, tại Trung tâm báo chí diễn ra lễ khai trương gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII của Đảng và lễ phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, lựa chọn, thẩm định và trưng bày sách, báo. Tham gia trưng bày gồm một số cơ quan báo, đài chủ lực và hơn 30 nhà xuất bản, một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm, với gần 2.000 tên sách, tựa sách của các đầu sách tiêu biểu có chất lượng. Được bố trí tại hành lang phía đông tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, trên diện tích mặt sàn 300 m2, Khu trưng bày thiết kế theo năm chủ đề và năm mảng sách; trong đó có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của bốn nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử. Bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư phát hành. Bộ tem gồm một mẫu được thiết kế tràn lề theo khuôn khổ 43x32 (mm), do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực; hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng; số XIII La Mã và biểu tượng đài hoa sen được thiết kế theo mô-típ vốn cổ tượng trưng cho văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ tem được phát hành theo nghi thức đặc biệt vào ngày 22-1, cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 22-1-2021 đến ngày 31-12-2022.

PV