Khai trương trang thông tin điện tử Ban Đối ngoại T.Ư

Thứ Bảy, 31-10-2020, 04:21

Ngày 30-10, Ban Đối ngoại T.Ư tổ chức lễ khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Đối ngoại T.Ư Đảng tại địa chỉ www.bdntw.org.vn.

Tới dự, có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối Ngoại T.Ư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành hữu quan, các cơ quan báo chí T.Ư. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại T.Ư (1-11-1949 - 1-11-2020).

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Bình Quân phát biểu chỉ đạo hoạt động của trang thông tin điện tử trong thời gian tới; bày tỏ tin tưởng, trang thông tin điện tử sẽ trở thành kênh thông tin chất lượng cao của Đảng, với phương châm “Bản sắc, độc đáo, năng động”. Trang thông tin điện tử là kênh thông tin chính thống của Ban Đối ngoại T.Ư, cung cấp thông tin về hoạt động đối ngoại nói chung, đối ngoại đảng và Ban Đối ngoại T.Ư nói riêng, với các chuyên mục chính như: Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo; Hoạt động đối ngoại của bộ, ban, ngành; Bạn bè thế giới với Đảng Cộng sản Việt Nam...