Khai mạc triển lãm Chiến thắng Biên giới 1950

Thứ Hai, 28-09-2020, 11:06
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Sáng 28-9, tại TP Cao Bằng, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp khai mạc triển lãm Chiến thắng Biên giới 1950 (3-10-1950 - 3-10-2020).

Triển lãm có chủ đề: “Chiến thắng Chiến dịch Biên giới 1950 và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cao Bằng”, gồm ba phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Biên giới 1950, trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận để chỉ đạo, động viên quân và dân ta chiến đấu, chiến thắng trong Chiến dịch Biên giới 1950, tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của quân và dân ta.

Phần hai: Chiến dịch Biên giới 1950 - Bước ngoặt lịch sử, trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tải liệu, hiện vật phản ánh bối cảnh trong và ngoài nước, âm mưu của thực dân Pháp khóa chặt biên giới Việt-Trung, cô lập nước ta; công tác chuẩn bị lực lượng, sức người, sức của, nghệ thuật tác chiến của quân đội ta, tinh thần đại đoàn kết toàn dân phục vụ Chiến dịch Biên giới 1950; tinh thần chiến đấu ngoan cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân ta, làm nên Chiến thắng Biên giới 1950.

Phần ba: Viết tiếp chiến công phản ánh ý nghĩa lịch sử, sức lan tỏa tinh thần chiến thắng Chiến dịch Biên giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta; thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cao Bằng trong 70 năm qua.

Khai mạc triển lãm Chiến thắng Biên giới 1950 -0
 Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham quan triển lãm.

Ban tổ chức cho biết, thông quan triển lãm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của Chiến dịch Biên giới 1950; những đóng góp to lớn của nhân dân các tỉnh Việt Bắc nói chung, nhân dân Cao Bằng nói riêng trong chiến dịch này. Góp phần tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng của chiến thắng Chiến dịch Biên giới 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20-10.

Tin, ảnh: MINH TUẤN