Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20

Thứ Tư, 14-10-2020, 11:42
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 14-10, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã chính thức khai mạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư, các tỉnh, thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ qua các thời kỳ và 350 đại biểu đại diện hơn 108 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.

Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm qua ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội 19 đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm).

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần hai lần 5 năm 2011 - 2015. Thu ngân sách hằng năm luôn vượt dự toán được giao; năm 2020 ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so năm 2015.

Đáng chú ý, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa gắn tập trung tích tụ ruộng đất và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nổi bật là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được triển khai tại huyện Quỳnh Phụ do Tập đoàn Trường Hải đầu tư.

Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình đã đạt được những thành quả quan trọng. Đến hết năm 2019, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước ba năm so mục tiêu Đại hội 19; đặc biệt, có 100% cư dân nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước hai năm so mục tiêu Đại hội 19.

Trong những năm gần đây, tỉnh đang đẩy nhanh công tác quy hoạch, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tạo vị thế, điều kiện và đột phá mới cho tỉnh khai thác tiềm năng, lợi thế ven biển để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển trong những năm tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 -0
 Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo đại hội.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Chính quyền các cấp từng bước được kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã đổi mới hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết toàn dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm, như: Vì sao chưa khai thác và phát huy có hiệu quả nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh hơn, nhất là lợi thế về đất đai, về con người, về du lịch? Vì sao nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh, nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có thương hiệu và giá trị cao của tỉnh Thái Bình? Vì sao chúng ta chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, thu hút được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh ở Thái Bình?  Vì sao công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ yếu kém, nhất là về quản lý đất đai và môi trường. Các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chúng ta đã đáp ứng tốt được sự mong mỏi của nhân dân hay chưa?

Với ý chí và quyết tâm khắc phục những bất cập đó, tại Đại hội lần này, đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, đúng mức những thành tựu đã đạt được; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm; từ đó, bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém để nhiệm kỳ tới, Thái Bình sẽ bứt phá, vươn lên, phát triển nhanh, bền vững hơn và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Tòng Thị Phóng gợi ý một số nội dung để Đại hội cùng quan tâm trong quá trình thảo luận.

Cụ thể, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đoàn kết, thống nhất, gắn bó với nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phù hợp tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Chú trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Là tỉnh có có tiềm năng, thế mạnh và truyền thống về phát triển nông nghiệp, thời gian tới, Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn. Phải chăng đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đối với ba khâu đột phá của Thái Bình đặt ra trong nhiệm kỳ tới, cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đặt mục tiêu sớm hoàn thành tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường huyết mạch, góp phần tạo thế và lực cho Thái Bình.

Đối với công nghiệp, cần thu hút các ngành có công nghệ tiên tiến, hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng ít đất và thân thiện với môi trường. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Khuyến khích phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; chú trọng phát triển thương mại nội địa, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - phân phối; tranh thủ cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là vào các thị trường mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình cần tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp giữ gìn văn hóa truyền thống của quê hương đồng bằng Bắc Bộ. Thái Bình là miền quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng, con người Thái Bình năng động, cần cù, vượt khó... cần phải làm cho những truyền thống anh hùng ấy, phẩm chất ấy, trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng để tỉnh phát triển.

Tin, ảnh: MAI TÚ