Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17

Thứ Năm, 15-10-2020, 14:45
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngày 15-10,  tại thành phố Đông Hà, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng 345 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 47.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.  

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Đảng được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm.

Tỉnh ủy Quảng Trị luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy tỉnh Quảng Trị, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ. 

Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân trong 5 năm, 2015-2020, đạt 7,16%, tăng 1,25% so nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế gấp trên 1,4 lần so năm 2015. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng gấp 1,6 lần so năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp từ trên 74% năm 2015 lên hơn 78% năm 2020; giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từ hơn 25% xuống còn 21% năm 2020.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giai đoạn 2015 - 2020 đã đào tạo nghề cho hơn 60 nghìn  người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quyết tâm xây dựng và phát triển mạnh các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, các sản phẩm mang thương hiệu đặc sắc của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao cả nước.

Tỉnh đề ra mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: Tốc độ tăng trưởng từ 7,5- 8%; GRDP bình quân đầu người 85 - 90 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 21.500 - 22.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm hình quân hằng năm từ 1-1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75- 80%; tỷ lệ bao phủ bao hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 -0
 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ, để xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh thuộc nhóm có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và nằm trong nhóm 30 tỉnh đầu của cả nước vào năm 2030, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần thực hiện:

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường, hành động quyết liệt sáng tạo của nhân dân Quảng Trị trong những năm tháng kháng chiến anh hùng để xây dựng quê hương Quảng Trị hôm nay. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị phải tập trung xây dựng hoàn thành quy hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Khu kinh tế Đông Nam, cảng nước sâu Mỹ Thủy, trục giao thông ven biển và công trình giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế cửa khẩu La Lay, Khu đô thị du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ để phát triển theo trục Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hoàn thành quy hoạch phát triển đô thị, ưu tiên phát triển thành phố Đông Hà mở rộng không gian kinh tế theo hướng biển..  

Đồng tình với các định hướng phát triển, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, tỉnh Quảng Trị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có năng lực, khuyến khích đầu tư phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp năng lượng điện gió, điện mặt trời, điện khí, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, trồng rừng, công nghiệp may mặc, cảng biển và trong phát triển hết sức chú ý bảo đảm môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đầu tư phát triển thương mại du lịch, dịch vụ; chú ý bảo vệ các giá trị truyền thống, di tích lịch sử cách mạng, công trình văn hóa tâm linh gắn với phát triển du lịch; xây dựng kế hoạch phát triển và thực hiện tốt Đề án Festival vì Hòa bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo sản phẩm đặc sắc riêng có của Quảng Trị.

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời, quan tâm đặc biệt các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Đặc biệt lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của Quảng Trị về quốc phòng và an ninh. Do đó phải tập trung chỉ đạo xây dựng chiến lược phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Về xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh, cần nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hết sức quan tâm giữ gìn và tăng cường đoàn kết nội bộ, trước hết trong nội bộ cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung thực hiện tốt sắp xếp bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 diễn ra đến hết ngày 16-10.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
LÂM QUANG HUY