Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16

Thứ Tư, 23-09-2020, 14:33
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sáng 23-9, Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư; lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ, cùng 346 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 29 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16 -0
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16. 

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng đáng kể. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 46,57 triệu đồng.

Nông nghiệp ngày càng phát triển theo chiều sâu. Việc dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp ở những nơi có điều kiện để xây dựng cánh đồng lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ được chú trọng triển khai. Ngành công nghiệp chuyển biến cả về quy mô và chất lượng. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng trưởng khá cao. Các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực tiếp tục được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và được đầu tư phát triển.

Các nguồn lực được huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện; các thành phần kinh tế ngày càng phát triển; hội nhập kinh tế quốc tế được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng.

Quốc phòng, an ninh địa phương được bảo đảm, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, đối ngoại được tăng cường, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng; hoạt động của cơ quan hành chính được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 55% dân số; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ; sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm trên địa bàn tỉnh còn yếu, tăng trưởng thấp; Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum thống nhất tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba lĩnh vực đột phá:

Sáu nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Thực hiện đầy đủ, đồng bộ ba chương trình mục tiêu quốc gia; Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Ba lĩnh vực đột phá: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình; Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong năm năm tới đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội và nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Thứ nhất, Tập trung xác định một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh. Khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp để phát triển, hình thành vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, như các loại cây ăn quả, cây dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh gắn với nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, chế biến và phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ, nhằm tạo thu nhập, sinh kế cho người dân sống gần rừng. Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường; đẩy mạnh trồng rừng, gắn với phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao độ che phủ rừng, góp phần thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái rừng bền vững ở Tây Nguyên.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khu, cụm công nghiệp, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái; phát triển năng lượng tái tạo. Rà soát, quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; trong đó, rà soát, từng bước thu hồi một số diện tích trồng cây công nghiệp để tạo quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, duyên hải miền trung và các tỉnh nam Lào, đông bắc Campuchia, trong đó phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong việc thúc đẩy thương mại qua biên giới. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng; xây dựng và hình thành các khu du lịch, du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen trở thành điểm đến lý tưởng, đúng như kỳ vọng của Trung ương và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hai là, Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển y tế, giáo dục ngoài công lập; tạo bước chuyển rõ nét hơn về chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được Quốc hội thông qua, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Có biện pháp căn cơ, lâu dài nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tổ chức lại sản xuất, tập trung nâng cao trình độ canh tác, từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ba là, Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự ngay từ ở cơ sở; nhất là phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi xâm phạm đến chủ quyền biên giới quốc gia, các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới và các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Bốn là, Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về nêu gương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy các cấp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Cùng với việc tập trung thảo luận các văn kiện của tỉnh; tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị từng đại biểu dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nói đi đôi với làm, được nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện. Đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16  tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 25-9.

PHÚC THẮNG