Kết quả thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tuần thứ nhất (26-8 đến 2-9-2019)

Thứ Ba, 03-09-2019, 10:09

Trong tuần thứ nhất (từ ngày 26-8-2019 đến 2-9-2019) của Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội (MXH) VCNET đã có 18.777 lượt người tham gia; 978 người trả lời đúng cả năm câu hỏi; gần 1,576 triệu người tìm hiểu thông tin tham khảo lịch sử Đảng trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; 62 tỉnh có người tham gia cuộc thi (năm tỉnh có số người tham gia đông nhất là Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An).

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là B: Ngày 05-06-1911, ở Bến Nhà Rồng (Sài Gòn).

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là C: Quốc tế thứ ba (1919 - 1943) do V.I. Lê nin sáng lập.

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là A: Năm 1920, tại Pháp.

Câu hỏi 4. Đáp án đúng là C: Năm 1925 ở Pháp.

Câu hỏi 5. Đáp án đúng là C: Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội.

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: Lê Quang Chung ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 978 người. (Thời gian tham gia: 18h 26’ ngày 29-8-2019).

Giải Nhì:

1. Lê Trung Kiên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Trả lời đúng và dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 979 người. (Thời gian tham gia: 18h 27’ ngày 29-8-2019).

2. Nguyễn Anh Đức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.

Trả lời đúng, dự đoán gần số người trả lời đúng: 976 người. (Thời gian tham gia: 14h59’ ngày 1-9-2019).

Giải Ba:

1. Nguyễn Đức Lăng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương

Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 976 người. (Thời gian tham gia: 08h31’ ngày 2-9-2019).

2. Lê Khánh Ngọc, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 980 người. (Thời gian tham gia: 17h11’ ngày 29-8-2019).

3. Phạm Thị Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 980 người. (Thời gian tham gia: 17h13’ ngày 29-8-2019).

Giải Khuyến khích:

1. Lê Đức Anh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Nghĩa Đàn (Nghệ An)

Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 980 người. (Thời gian tham gia: 07h28’ ngày 30-8-2019).

2. Lương Thị Hậu ở 12/20 đường 3 tháng 2

Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 976 người. (Thời gian tham gia: 08h54’ ngày 30-8-2019).

3. Lê Quang Dũng, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Trả lời đúng, số người trả lời đúng: 981 người. (Thời gian tham gia: 16h28’ ngày 26-8-2019).

4. Nguyễn Văn Nhanh ở tỉnh Vĩnh Long

Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 981 người. (Thời gian tham gia: 23h47’ ngày 27-8-2019).

5. Nguyễn Thị Phương, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 975 người. (Thời gian tham gia: 17h10’ ngày 29-8-2019).

Cuộc thi tuần thứ hai bắt đầu từ 10h, 2-9-2019. Câu hỏi thi tuần này cụ thể như sau:

Câu 1. Trong cả cuộc đời lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ luôn quan tâm đến báo chí. Tờ báo được Bác Hồ sáng lập và được coi là mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam là tờ báo nào? Được thành lập năm nào?

A. Báo Dân chúng (1938).

B. Báo Thanh niên (1925).

C. Báo Nhân dân (1951).

Câu 2. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập thời gian nào? ở đâu?

A. Cuối tháng 3-1929 tại Số 5D, phố Hàm Long (Hà Nội).

B. Cuối tháng 5-1929 tại Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Cuối tháng 6-1929 tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội).

Câu 3. Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu, thời gian nào?

A. Tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 03 đến 07-02-1930.

B. Tại Pác Bó, Cao Bằng, từ ngày 01 đến 03-02-1930.

C. Tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 01 đến 03-02-1930.

Câu 4. Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng được thảo luận và thông qua ở đâu?

A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 06-01 đến 07-02-1930).

B. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 14 – 30-10-1930).

C. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (từ 27 – 31-3-1935).

Câu 5. “Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin/Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc”. Đây là những câu từ trong bài hát nào, do ai sáng tác, sáng tác vào năm nào?

A. Đảng cho ta mùa xuân, nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác năm 1960.

B. Đảng là cuộc sống của tôi, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác năm 1976.

C. Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác năm 1951.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI