Đồng chí Vương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu:

Kết quả bầu cử thể hiện tinh thần đổi mới của Đại hội

Thứ Tư, 27-01-2016, 21:17

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết cảm nhận của mình về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng?

Đồng chí Vương Văn Thắng: Tôi thấy rõ nhất là không khí dân chủ và thực hành dân chủ của Đại hội. Cụ thể, mỗi đại biểu được phát nhiều phiếu để ứng cử và đề cử. Một đại biểu có thể giới thiệu nhiều người. Trên thực tế, các đại biểu đã đề cử 62 ứng viên ngoài danh sách Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI giới thiệu. Người được đề cử gồm những đại biểu dự Đại hội và cả những đảng viên không phải là đại biểu chính thức của Đại hội. Đại biểu có hai ngày để nghiên cứu hồ sơ các ứng cử viên do Ban Chấp hành T.Ư chuẩn bị. Hồ sơ mỗi ứng cử viên bao gồm: Lý lịch trích ngang, các loại văn bằng, kê khai tài sản, nhận xét của phường, xã, tổ dân phố nơi cư trú, nhận xét của cơ quan, đơn vị. Có thể nói, hồ sơ các ứng cử viên rất đầy đủ và các đại biểu cũng có đủ thời gian để nghiên cứu kỹ.

PV: Đồng chí suy nghĩ gì về tinh thần đổi mới của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII?

Đồng chí Vương Văn Thắng: Tinh thần đổi mới đó đã phần nào được thể hiện qua công tác tổ chức Đại hội, qua các tham luận và nhất là qua bầu cử Ban Chấp hành T.Ư khóa mới. Trong Ban Chấp hành T.Ư khóa mới, số ủy viên từ 40 tuổi đến 55 tuổi chiếm số đông. Trong số các ủy viên dự khuyết, nhiều đồng chí đang giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Lực lượng này rất sung sức, tiềm năng. Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đủ năng lực để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tôi tin tưởng rằng, nhiệm kỳ mới sẽ có những đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội ở đất nước ta.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

HÀ HỒNG HÀ (Thực hiện)