Ðiện và Thư thăm hỏi

Thứ Sáu, 23-10-2020, 01:44

Ðược tin một số tỉnh miền trung Việt Nam xảy ra thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, ngày 22-10-2020, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi Ðiện thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po Vi-vi-an Ba-la-cri-xnan đã gửi Ðiện, Thư thăm hỏi tới Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.