Huyện Quốc Oai tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới

Thứ Tư, 22-07-2020, 15:50
Đại diện MTTQ và các đoàn thể huyện Quốc Oai tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngày 22-7, Đại hội Đảng bộ huyện Quốc Oai (Hà Nội) lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Dự đại hội, có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Năm năm qua, Đảng bộ huyện Quốc Oai đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, gắn với tình hình thực tế của huyện, lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,7%/năm; thu ngân sách năm năm đạt hơn 4.200 tỷ đồng, cao gấp 4,16 lần so giai đoạn 2010-2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,9 lần so năm 2015. Việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân đạt kết quả nổi bật, toàn diện, đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội trước hai năm.

4_4822-1595408071430.jpg
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ
đạo Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quốc Oai đề ra mục tiêu tổng quát với 15 chỉ tiêu, năm nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực, trong đó, tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển đô thị.

Quốc Oai cũng xác định hai khâu đột phá là đổi mới công tác cán bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ: Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Quốc Oai chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn và thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm. Thu ngân sách thiếu bền vững và nguồn thu từ đất công chiếm đến gần một nửa, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh còn khiêm tốn. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đô thị, môi trường và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn hạn chế, bất cập; cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Quốc Oai cần quyết tâm khắc phục các hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan; đồng thời phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống anh hùng của địa phương để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

3_4733-1595408070932.jpg
 Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Huyện cần tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trong đó chú ý phát triển cân bằng, bền vững giữa yếu tố văn hóa, lịch sử, môi trường tự nhiên và cảnh quan sông Đáy, sông Tích.

Huyện cần có kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; tạo điều kiện, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống; đẩy mạnh chuyển dịch lao động, tăng thu nhập và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Về phát triển nông nghiệp, Quốc Oai cần rà soát lại toàn bộ quỹ đất, có định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Duy trì ổn định và phát triển trang trại chăn nuôi tập trung, các mô hình thủy sản, tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Huyện cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quy hoạch phát triển đô thị. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quản lý quy hoạch, đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Là địa bàn có nền văn hóa “xứ Đoài” đặc sắc, đa dạng, có nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng, có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

ĐẮC SƠN. ẢNH: DUY LINH