Huyện Châu Thành đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ

Thứ Năm, 09-07-2020, 15:18
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Trong hai ngày 8 và 9-7, Đảng bộ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 260 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.300 đảng viên của đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao, đúng hướng. Giá trị sản xuất của năm cuối nhiệm kỳ (2020) đạt 19.636 tỷ đồng, tăng 64,7% so năm đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế hợp lý, đúng định hướng phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng toàn huyện đạt 60.477 tỷ đồng, đạt 118,8% so Nghị quyết đề ra, tăng bình quân 15,43% hàng năm, đóng góp vào hơn 30% giá trị sản xuất của tỉnh.

Nhiều dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị, công nghiệp, nhà máy trọng điểm được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, tạo nguồn thu cho ngân sách, việc làm cho người dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt là chương trình mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,75% (giảm 6,27% so năm 2016), đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện gia tăng qua từng năm. Nếu như năm 2016 chỉ đạt 33 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2019, tăng lên 45 triệu đồng/người/năm…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên rõ nét; đoàn kết dân chủ được phát huy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện tốt để kinh tế, xã hội phát triển.                     

Huyện Châu Thành đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ -0
 Biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Bên cạnh những thành tích đạt được, huyện cũng còn không ít khó khăn, hạn chế cần được khắc phục. Đó là cơ cấu kinh tế chưa đồng đều giữa các khu vực, tốc độ phát triển thấp hơn so tiềm năng, lợi thế của huyện; nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị còn ít; trình độ, năng lực một số cán bộ, đảng viên chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là địa bàn khu công nghiệp, giáp ranh…

Đại hội đã nhìn thẳng vào sự thật, kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện những thành tích đạt được, nhận rõ những hạn chế, yếu kém và tìm ra nguyên nhân; đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tiễn để trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và phù hợp hơn.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Châu Thành sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chinh trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, trọng tâm là công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn; giữ vững quốc phòng an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu trong nhiệm kỳ huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, Đảng bộ huyện Châu Thành đề ra ba nhiệm vụ đột phá, đó là: Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp an toàn, theo chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với du lịch cộng đồng; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Đồng thời đề ra sáu nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện...

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, đại hội đã bầu 42 đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, phù hợp yêu cầu cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, với 28 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Bí thư, các Phó Bí thư, đồng chí Lê Công Lý tái đắc cử chức danh bí thư; bầu Ủy Ban Kiểm tra với bảy đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra.

Như vậy, đến thời điểm này, Hậu Giang đã có 5/11 đơn vị đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức xong đại hội.

Theo dự kiến, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức xong đại hội trong tháng 7.

PHÙNG DŨNG