Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Năm, 21-11-2019, 02:51

Từ ngày 19 đến 20-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra đàm phán vòng 13 Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên đã kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đã ký kể từ đàm phán vòng 12 đến nay; đánh giá tích cực các thành quả đã đạt được; khẳng định việc hợp tác góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên biển. Hai bên cũng thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới; nhất trí trên cơ sở nghiêm túc thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, phù hợp với luật pháp quốc tế và nguồn lực của mỗi bên, hai nước sẽ thúc đẩy một số dự án hợp tác mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển, phấn đấu ký kết “Thoả thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển” và “Thỏa thuận về việc thiết lập đường dây nóng về xử lý các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển”. Điều này phù hợp lợi ích của hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai bên cũng trao đổi về tình hình Biển Đông trong thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và trật tự trên biển.

Hai bên nhất trí đàm phán vòng 14 Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam - Trung Quốc sẽ được tổ chức trong nửa đầu năm 2020; thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thỏa thuận qua đường ngoại giao...