Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đồng chí Lê Đức Anh được tổ chức vào ngày 30-11

Thứ Tư, 25-11-2020, 02:20

Chiều 24-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920 - 1-12-2020).

Theo đó, hội thảo tập trung làm rõ về truyền thống quê hương, gia đình, thân thế, cuộc đời và quá trình công tác của đồng chí Lê Đức Anh từ nhỏ đến khi tham gia hoạt động cách mạng; vai trò và những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng; những quan điểm của đồng chí Lê Đức Anh về đấu tranh cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đồng thời, khẳng định những giá trị tinh thần, bài học quý từ cuộc đời hoạt động cách mạng và cuộc sống đời thường của đồng chí Lê Đức Anh… Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 30-11-2020 tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

PV