Hội thảo khoa học “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn”

Thứ Hai, 18-05-2020, 14:34
Quang cảnh hội thảo.

NDĐT - Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18-5, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo có sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn; GS, TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); các vị lãnh đạo tiền nhiệm, Ban Xây dựng Đảng, huyện, thành phố…

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, hội thảo là dịp ôn lại những sự kiện nổi bật trong quá trình hoạt động của Bác tại Bắc Kạn, đồng thời bày tỏ, tri ân đối với Bác và nghiên cứu, học tập, vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào thực tiễn hiện nay.

Hơn 20 tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ quá trình Bác Hồ sống, làm việc tại Bắc Kạn cũng như học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào địa phương. Theo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), với vị trí địa chính trị, cộng với nhân dân giàu truyền thống cách mạng, Bắc Kạn đã trở thành địa điểm hội tụ đủ các điều kiện để trở thành An toàn khu tuyệt mật che chở cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bắc Kạn là tỉnh lỵ đầu tiên được giải phóng vào năm 1949, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi; là nơi khởi đầu của nhiều phong trào thi đua yêu nước.

Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề: Quốc bảo và Pháp bảo Hồ Chí Minh với sự phát triển của Bắc Kạn trong đổi mới, hội nhập; phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, phong cách trọng dân, gần dân của Bác; vận dụng tư tưởng của Bác trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát triển kinh tế nông nghiệp; xây dựng văn hóa, con người Bắc Kạn theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy vai trò y đức trong giai đoạn hiện nay… Vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng, phát triển, Bắc Kạn tiếp tục nâng cao tinh thần phụ trách của Đảng trước dân; lãnh đạo và tổ chức khéo; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tâm, có tầm; có chính sách, cơ chế thích đáng thu hút đầu tư; coi trọng phát triển văn hóa, giáo dục…

Các tham luận, ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp, in kỷ yếu gửi tới các chi, đảng bộ trong tỉnh để học tập, vận dụng, phát huy.

TUẤN SƠN